Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk gaat over het gebruiken van bestaande tekstschema's. Die kunnen handig zijn voor het opzetten van korte teksten zoals brieven of artikelen. De belangrijkste typen zijn de argumentenstructuur, de probleemstructuur, de thematische structuur en de chronologische structuur.
Bij de argumentenstructuur begint de tekst met in het kort het voorstel. Daarna komen de argumenten. Een voordeel van deze structuur is duidelijkheid. Het nadeel is dat beslissers zich overvallen kunnen voelen.
Bij de probleemstructuur begint de tekst met het vaststellen van de problemen. De sterke kant van deze structuur is dat die de lezer eerst gevoelig maakt voor de problemen.

Rapporteer - Plaats commentaar