Het recht dient zijn functie nu en in deze maatschappij uit te oefenen. Het is aan de rechter om te bepalen wat hij zwaarwegender vindt. De rechtszekerheid die geboden wordt door een historische interpretatie of de flexibiliteit die gediend wordt met een teleologische interpretatie.

Rapporteer - Plaats commentaar