Het opsporen van trefwoorden gebeurt door het stellen vna topische vragen en door brainstormen. Topische vragen beginnen met de vraagwoorden wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Brainstormen is een proces waarbij het ene woord min of meer vanzelf het andere opkomt.
Mindmappen is heel goed bruikbaar voor dit proces. Een mindmap is een schema dat vertrekt vanuit een centraal onderwerp en daaraan verwante begrippen koppelt, die zich weer voor uitbreiding lenen.

Rapporteer - Plaats commentaar