Het onderzoek van Mundorf et al. biedt ons veel inzicht over de invloed van media op cognitieve en affectieve (fysiologische) responsen, maar is niet onomstreden.

Rapporteer - Plaats commentaar