Het inzicht van Marx:
Armoede en onontwikkeldheid, werkeloosheid en extreme welvaartsverschillen zijn niet min of meer gegeven grootheden, maar zijn het resultaat van menselijk handelen.
Deze euvelen zouden door rationeler menselijk handelen te verhelpen zijn. Er kan bewust gestreefd worden naar maatschappelijke verandering.

Rapporteer - Plaats commentaar