Het idee dat de overheid ook bepaalde handelingen en doelstellingen actief kan bevorderen, ontstaat pas aan het de einde van de negentiende eeuw.
Het 'kinderwetje van Houten 1874' is de eerste van een lange rij wetten die wordt uitgevaardigd teneinde in de maatschappelijke verhoudingen in te grijpen.

Rapporteer - Plaats commentaar