Het endometrium verandert tijdens de zangerschap. Echter, niet het hele endometrium verandert. Hoe maken we een onderscheid?

  • Er is een stratum functionalis en een stratum basalis. Het stratum functionalis verandert cyclisch. Het stratum basalis blijft bestaan en zorgt voor wederopbouw van het stratum functionalis. 

    Rapporteer - Plaats commentaar