Heeft een orgaan dat bevoegd is om te vernietigen ook de bevoegdheid tot schorsen?