Heeft de thymus afferente en efferente lymfevaten?