Groep 3-8. Hoe kom je tegemoet in een rijke leeromgeving? Wat kan de leraar doen?

 • Rijke leeromgeving:
  rekening houden met beginsituatie (moedertaal)
  lees- en schrijfspelletjes
  lees- schrijfhoek in groep 3. zelf lezen en maken

  Leraar:
  schrijfproces en tijdens het schrijven meedoen
  tijdens interactiemomenten ogen en oren open houden.
  inrichting en gebruik van schrijfomgeving onderwerp van klassikaal overleg
  Zorgen voor uitdagende thema's in samenhang met AK, GES, Muziek
  Goede voorbeeld geven.

  Rapporteer - Plaats commentaar