God ergerde zich aan het lawaai van de steden.

Hij besloot de mensheid uit te roeien.

Vanaf 5400 v,chr woonden er mensen langs de Eufraat en de Tigris. Ieder jaar kwamen er overstromingen door het smeltwater uit de bergen. Daarom bouwde ze dijken, de beloning was groot want de oevers waren zeer vruchtbaar. Om daar van gebruik te maken moesten ze het land wel in de droge warme zomers bevloeien. Dus bouwde ze dammen en kanalen. Zo kwam er nog meer eten.

Rapporteer - Plaats commentaar