Glucosedagcurve
Een glucosedagcurve bestaat uit een reeks van bloedglucosewaarden die op verschillende vaste momenten op de dag worden gemeten. Dagcurven kunnen uit één tot acht metingen per dag bestaan. Dit kunnen tijdstippen voor de hoofdmaaltijden (preprandiaal), na de hoofdmaaltijden (postprandiaal), voor het slapen gaan en ’s nachts zijn. De waarde van  bloedglucose wanneer de cliënt acht uur niet gegeten heeft, wordt de nuchtere waarde genoemd.

Rapporteer - Plaats commentaar