• Gezin is belangrijk.
  • Verlangen naar autoriteit en regels.
  • Risicomijdend en regelmatig leven.
  • Consumptie- en vermaakgericht.
  • Traditionele rolverdeling.
  • Relatief veel laag opgeleiden.

Rapporteer - Plaats commentaar