Gezien vanuit het EVRM bestaat er weinig bezwaar tegen dat een nationale rechter een verdergaande bescherming biedt op grond van het EVRM. Het EHRM ziet immers niet zozeer toe op een uniforme uitleg van de verdragsbepalingen, maar controleert veeleer of in het nationale recht een bepaald minimaal niveau van bescherming wordt gegeven.

Rapporteer - Plaats commentaar