Gewoonterecht: een vaste manier is ontstaan om met een bepaald soort situatie om te gaan. Er moet wel sprake zijn van usus, een vast gebruik; en opinio necessitatis/opinio juris, het gebruik dient als juridisch bindend worden ervaren.

Wanneer er optekening van bestaand recht systematisch en op grote schaal plaatsvindt, spreekt men van codificatie; voordelen hiervan zijn dat er rechtszekerheid en rechtseenheid ontstaan. Voor staten in opkomst speelt mee dat ze recht codificeren om zo meer invloed op de inhoud van het recht uit te oefenen.

Rapporteer - Plaats commentaar