Gewoonden hebben een zekere betekenis: zij bevorderen de overzichtelijkheid van het onderlinge verkeer. Het is daarom goed er zich aan te houden, maar men moet er geen verplichtende kracht aan toekennen louter omdat het gewoonten zijn.

Rapporteer - Plaats commentaar