Gewetenloos gedrag heeft mogelijk de komende oorzaken tot grondslag:

    • Impulsiviteit en ongeremdheid als kenmerkend gedrag. Het kind wordt zo vaak gecorrigeerd dat het er niet meer van onder de indruk is of het zelfs uitlokt
    • De opvoeders schieten tekort in het aanleren van moreel gedrag
    • De ontwikkeling van de morele oordeelsvorming is verstoord door bijvoorbeeld autisme
    Gewetenloosheid wordt gekenmerkt door het feit dat degene die zich hieraan schuldig maakt juist precies weet waar hij de ander moet raken en wat dit voor gevolgen zou hebben.

    Rapporteer - Plaats commentaar