Gevorderde geletterdheid in groep 4 tot 8. Wat krijgt meer aandacht? Wat wordt er geautomatiseerd? Wat is moeilijker? Waar ligt de nadruk op lezen en de nadruk op spellen?

  • Meer aandacht op auditieve analyse.
    Automatiseren van foneem grafeem koppeling
    Niet-klankzuivere woorden schrijven wordt moeilijker
    Het verwoorden van denkregel de nadruk op lezen ligt op kijken. De nadruk op spellen ligt op horen.

    Rapporteer - Plaats commentaar