Gesloten en open vraag


  • Gesloten vraag : toepassen bij kwantitatief onderzoek. Deze toets en beschrijft vooraf vastgestelde ideeën. breed, weinig voorkennis wat zijn de gevolgen van..?
    ͛Open vraag : toegepast bij kwalitatief onderzoek. Deze vraag kan tijdens het onderzoek worden aangepast. Smal, veel voorkennis is er verschil tussen..?

    Rapporteer - Plaats commentaar