Gesimplificeerde procedure:
De Commissie, die een exclusief recht van initiatief bezit, doet een voorstel. Het Europees Parlement en de beide adviesorganen -het EcosoC en het Comité voor de Regio's- geven hun mening. Vervolgens amendeert, verwerpt of aanvaardt de Raad de voorgestelde maatregel.

Rapporteer - Plaats commentaar