Geschillen komen bij de kantonrechter voor. Bij het instellen van de eis van een werknemer is verklaring van een deskundige vereist, tenzij de arbeidsongeschiktheid of nakoming van re-integratieplicht door partijen niet wordt betwist of het overleggen van de verklaring door de werknemer niet redelijk is.

Rapporteer - Plaats commentaar