Germanen is een verzamelnaam voor Franken, Friezen, Angelen, Saksen enz, wat is hieruit voortgekomen?