Gemeentelijke regels die niet primair extern bedoeld zijn, worden bekend gemaakt aan de hand van afdeling 3.5 (besluiten) van de Awb. Onder 'besluiten' vallen, wat de bekendmaking betreft, ook de besluiten van algemene strekking die geen algemeen verbindende voorschriften zijn.

Rapporteer - Plaats commentaar