Gemeente hebben eigen bevoegdheden, bijvoorbeeld plaatselijke verordeningen (APV's). Provincie en gemeente hun eigen bevoegdheden wordt autonomie genoemd. 
Regels worden vaak ook in opdracht van hogere orde opgesteld. Bijv. gemeenten die op grond van de wet van ruimtelijke ordening verplicht zijn om bestemmingsplannen op te stellen. Medebewind : De inhoud van de regels is meestal vrij, maar gemeenten en provincies moeten rekening houden met regels van hogere orde.
Deze twee bepalen de Decentralisatie  in onze eenheidsstaat. De eenheid zit 'm in het toezicht. De Nationale Overheid kan alle besluiten van lagere overheden vernietigen wanneer deze in strijd zijn met het algemeen belang of de wet. 
De drie bestuurslagen (gemeenten, provincies en rijk) zijn afhankelijk van elkaar. --> Samenwerking.

Rapporteer - Plaats commentaar