Gemeenschappelijk subject de staat, particulier subject de persoon of personen die binnen de staat met het hoogste overheidsgezag zijn bekleed, al naargelang de wetten of zeden van die staat bepalen.

Rapporteer - Plaats commentaar