Gelijktijdig met de bekrachtiging van het verdrag moeten eventuele voorbehouden of interpretatieve verklaringen kenbaar worden gemaakt.
Pas nadat de volkenrechtelijke binding is aangegaan, kan het verdrag als gesloten worden beschouwd.
De inwerkingtreding van een verdrag is een volkenrechtelijke kwestie. Vaak wordt dit in het verdrag zelf bepaalt.

Rapporteer - Plaats commentaar