Geleiding onmiddellijke reactie op prikkels, meestal door het coördineren van de activiteiten van andere orgaanstelsels.
  • Centraal Zenuwstelsel (CZS) - bestaat uit hersenen en ruggenmerg. Werkt samen als besturingscentrum voor zenuwstelsel. verwerkt informatie en geeft reactie. Zorgt dat andere stelsels reageren. Hersenen verrichten complexe integratiefuncties. reguleren willekeurige en onwillekeurige activiteiten. Ruggenmerg verricht minder complexe en reguleert alleen onwillekeurige activiteiten
  • Perifeer zenuwstelsel (PZS) - bestaat uit perifere zenuwen. Verbind het CZS met andere zintuigen.

Rapporteer - Plaats commentaar