gelede normstelling: wettelijke grondslag van een recht op bijstand zijn niet alleen omschreven in de WWB maar ook in nadere uitvoeringsregelingen van de rijksoverheid en in gemeentelijke verordening en beleidsregels 


Een set regels bestaat die in zijn geheel genomen een bepaald onderwerp regelt, waarbij de hogere norm slechts kaderstellend is en lagere normen worden gebuikt om die kaders in te vullen.

Rapporteer - Plaats commentaar