geheugenonderzoek geeft 2 richtlijnen voor lezen van tekstboek: begrepen wat wordt gelezen en PQ4R methode:
Previeuw: het hoofdstuk schimmen
question: jezelf vragen waar hoofdstuk over gaat
read: tekst lezen en nadenken waarover je wat leest
reflect: eigen voorbeelden en visuele beelden bij de tekst bedenken
recite: de hoofdlijnen uit de tekst halen
review: het hele materiaal nog eens bekijken

Rapporteer - Plaats commentaar