Geen vaste regels voor het proces voor de rechter, enige houvast was de formula. 
Vonnis was vormloos en  bevatte een veroordeling of vrijspraak. Het vonnis werkt in beginsel alleen tussen de partijen en stelt tussen hen de waarheid vast. 

declaratoire vonnissen: rechter constateert bestaan van een rechtstoestand. 
constitutieve vonnissen: rechtstoestand wordt gewijzigd,rechten worden geschapen of gaan teniet. 
Vrijsprekende vonnissen zijn altijd declaratoire. 
veroodelende vonnissen zijn altijd constitutief. 

Rapporteer - Plaats commentaar