Geen echt antwoord op SRL vraag, wel betere leerlingen hebben betere schemata (betere schemata maken meer zelfregulatie mogelijk) (schema theorie)

Rapporteer - Plaats commentaar