Geef een globale indeling naar de aard van het omzettingsproces.