Geef een aantal hoofdpunten van het liberalisme dat na 1815 opkwam.

 • 1. De regering moest ondergeschikt zijn aan de gekozen volksvertegenwoordiging.
  2. Adel en kerk mochten geen voorrechten meer hebben.
  3. Vrijheid van het individu staat voorop.
  4. Het individu moet ongehinderd zijn mening kunnen geven en zijn godsdienst kunnen uitoefenen.
  5. He individu mag met zijn bezit doen wat hij wil en moet niet gehinderd wroden door allerlei wetten of belastingen.
  6. Bemoeizucht van de overheid is schadelijk.

  Rapporteer - Plaats commentaar