Geef de vergelijkingen van de licht en donkerreacite weer