Geef de reactie vergelijking van de binding met elektronen en hun acceptor.