Gedurende het hele parlementaire proces in zowel de Tweede als Eerste Kamer kan het wetsvoorstel worden ingetrokken. Wanneer het eenmaal is aangenomen door de EK, vervalt deze bevoegdheid. 

Art. 86 lid 1 Gw : intrekken moet door de indiener gebeuren (in het geval van regeringsvoorstellen is dat de regering)

Rapporteer - Plaats commentaar