Gedrag is alles wat een dier doet of laat.
Gedrag is gericht op de vergroting van de overlevingskans (functie) en ontstaat als gevolg van uitwendige en inwendige prikkels (oorzaak).
Motivatie de bereidheid een bepaald gedrag te vertonen
Een sleutelprikkel is de doorslaggevende uitwendige prikkel die een bepaald gedrag veroorzaakt.
Een overdreven sleutelprikkel is een supernormale prikkel.

Rapporteer - Plaats commentaar