Gedeelde constitutionele tradities van de lidstaten en door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarbij alle lidstaten aangesloten moeten zijn. Deze normen werden binden de Gemeenschappen, later de Unie erkend niet als geldende normen mar als rechtsbeginselen, zodat het Hof ze vrij kon uitleggen. Later zijn de grondrechten ook in het verdragsrecht erkend en vastgelegd, zelfs als fundament van de Unie: artikel 2 en 6.

Rapporteer - Plaats commentaar