Gebruik:
Redenen waarom het zo moeilijk is om straf effectief toe te dienen:
- Mensen stemmen in als er een zware straf aan verbonden is, maar als ze weten dat de kans op een straf gering is gaan de mensen zich   heel anders gedragen.
Bv. Pietje slaat Klaas niet omdat ouders in de buurt zijn, maar anders..
- De verlokking van beloningen leiden ertoe dat de mogelijkheid van straf op de koop wordt genomen.
Bv. Drugs dealen omdat er veel geld mee te verdienen is.
- Straf roept fluchtgedrag en/of agressie op.
Bv. kind krijgt na straf negatieve gevoelens bij ouders.
- Het toedienen van straf maakt het 'slachtoffer' onrustig, blokkeert hem om nieuwe en betere responsen te leren.
Aangeleerde hulpeloosheid, leidt tot depressies.
Straf leerling, leerling geattendeerd op wat hij nìet moet doen.
- Straf wordt dikwijls oneerlijk toegepast.
Bv. Jongens worden vaker gestraft dan meisjes.
Straf is effectief wanneer:
- Snel en kort, uitstel verzwakkt effectiviteit.
- Consequent bij iedere straf worden toegepast.
- Duidelijk gericht op het gedrag.
- Beperkt blijven tot de situatie.
- Geen dubbelzinnige boodschap
- Negatieve straf werkt het beste

Rapporteer - Plaats commentaar