Gasmengsels  en  partiële  druk  

De  lucht  die  we  inademen  bestaat  uit  een  mengsel  van  gassen.  Stikstofmoleculen  (  N2)  zijn  het  talrijkst,  

zuurstofmoleculen  (O2),  waterdampmoleculen  en  koolstofdioxide  (  CO2)  vormen  de  rest.    De  atmosferische  druk  op  

zeeniveau  bedraagt  760  mm  Hg  

De  bijdrage  van  elk  van  de  gassen  in  de  lucht  aan  de  totale  atmosferische  druk  is  recht  evenredig  met  de  concentratie  

van  het  gas.  De  druk  die  door  1  enkel  gas  wordt  uitgeoefend  is  de  partiële  druk  (  P).      

  

De  som  van  alle  partiële  drukken  is  gelijk  aan  de  totale  druk  die  door  het  gasmengsel  wordt  uitgeoefend.  Voor  de  

atmosfeer  kan  deze  relatie  als  volgt  worden  samengevat:  

  

1) De  partiële  druk  van  elk  gas  is  bepalend  voor  de  snelheid  waarmee  dit  gas  tussen  de  lucht  in  de  alveoli  en  het  

bloed  diffundeert.  

2) De  partiële  zuurstofdruk  is  bepalend  voor  de  hoeveelheid  zuurstof  die  een  oplossing  binnen  gaat,  maar  de  partiële  druk  heeft  géén  effect  op  de  diffusiesnelheid  van  stikstof  of  koolstofdioxide  

  

Rapporteer - Plaats commentaar