1. Functies in organisaties geven de doelstellingen aan van de te verrichten werkzaamheden; zij onderscheiden zich van elkaar door de aard van de werkzaamheden. 
 2. Er is een directe relatie tussen proces en functie omdat de samenhangende werkzaamheden een proces wordt genoemd. Een functie heeft dus te maken met 1 of meerdere processen). De relatie tussen functie en proces is belangrijk omdat de informatieverzorging zich richt op personen die functies verrichten en dus processen.
 3. Gelet op de doelstelling van werkzaamheden in relatie van functies en processen, zijn er 4 activiteiten: 
  • Inkoop; het kiezen van een leverancier, onderhandelen, plaatsen en registreren van een bestelling
  • Magazijn: controle op de juiste ontvangst van het bestelde, ontpakken en het beveiligd opslaan
  • Verkoop: informatie geven over prijs, producteigenschappen en garantie van de apparatuur
  • Financieel administratief: bestellingen en betalingen registreren en facturen moeten worden betaald
  • Elke functie stelt haar eigen eisen aan kennis, inzicht en vaardigheden. In kleine organisaties moeten functies soms gecombineerd uitgevoerd worden, anders zijn de kosten te hoog.

  Rapporteer - Plaats commentaar