Fuji, Ahmed en Takeshita hebben neuropsychologisch onderzoek verricht naar de gesteldheid van mensen die aan erotomanie lijden - wat we dus kunnen opvatten als een vorm van uit de hand gelopen parasociale interactie - en stelden vast dat zij een verminderd functionerende linker hersenhelft hadden, wat zich uitte in achterblijvende verbale vaardigheden. Dat klinkt al ernstig, maar het wordt nog erger. McCutcheon et al. toonden bovendien aan dat deze mensen de volgende psychologische risicofactoren aan de dag legden: een verminderd functioneren van het werkgeheugen, verminderde cognitieve flexibiliteit (men is star en rigide in het denken) en een verminderd vermogen om nieuwe verbale associaties te leggen (de betrokkene leert langzaam). Over de causale richting (leidt het adoreren van sterren tot deze psychologische problemen of vice versa?) is niets bekend.

Rapporteer - Plaats commentaar