Foucault meende dat de manier waarop machtsuitoefening wordt gepraktiseerd en gehoorzaamheid wordt afgedwongen vaak het beste te begrijpen is als men niet zozeer kijkt naar de centrale overheidsinstellingen (zoals parlementen en rechterlijke macht) maar naar instellingen zoals het weeshuis, de kazerne en de school.

Rapporteer - Plaats commentaar