Feiten: verweerders zouden volgens de curator hoofdelijk aansprakelijk zijn op grond van bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:248, op grond dat zij nou zouden hebben voldaan aan de boekhoudverplichtingen van art. 2:10 BW.

HR:
Aan de boekhoudverplichting is voldaan, wanneer de administratie van de vennootschap zodanig is dat men
  • snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op enig moment, en
  • deze posities en de stand van liquiditeiten, gezien de aard en omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie. 

Rapporteer - Plaats commentaar