Fase 2 van de 5 fasen model: opdracht formuleren, planningsproces. Hoe helpt de leerkracht het onderwerp af te bakenen bij de leerlingen? Wat doen de leerlingen?

  • Afbakenen door vragen te stellen, zoals: waar gaat de tekst over, waarom daarvoor gekozen (doel), voor wie is de tekst (publiek), wat voor tekst is het meest geschikt (verhaal,gedicht)

    Rapporteer - Plaats commentaar