Fase 1 van de 5 fasen model: oriënteren, taakomgeving. Waar oriënteer je op? Wat is de taak van de leerkracht? Hoe doet de leerkracht dat naar de leerlingen?

  • Oriënteren op onderwerp;
    taak leerkracht: aanwezige kennis en nieuwe kennis verwoorden.
    Naar leerlingen: strategieën gebruiken die je ook gebruikt bij begrijpend lezen, praten over onderwerp, woorden koppelen aan gedachten, leerlingen publiek en doel verkennen, voorbeeldteksten gebruiken

    Rapporteer - Plaats commentaar