Fairness in allocation procedures: 6 regels om eerlijke procedure te hebben, als een van de 6 regels geschonden wordt voelen ze onrechtvaardigheid. Wat zijn deze 6 regels?

  • Consistency, regels consistent toepassen op alle personen en door de tijd
  • Bias suppression, mogen geen vooroordelen of persoonlijke belangen een rol spelen
  • Accuracy, proces moet zijn gebaseerd op veel valide/volledige informatie
  • Correctability, besluit dat voortkomt uit een procedure, moet je bezwaar tegen kunnen maken, procedure zou aangepast moeten kunnen worden
  • Representativeness, invoeren van rookverbod, proces daartoe moeten belangen/waarden/normen van alle mensen die betrokken zijn betrekken
  • Ethicality, moet voldoen aan ethische waarden en normen

  Rapporteer - Plaats commentaar