Faillissement en beslag op onroerende zaken

  • Faillissement is een beslag op het vermogen ten behoeve van alle schuldeisers gezamenlijk. Dit verhoudt zich niet tot het beslag waar het normaal om gaat. De wet zegt op grond van art. 33 lid 2 FW: Op het moment dat iemand in staat van faillissement wordt verklaard, dan vervallen alle gelegde beslagen voor zover die beslagen betrekking hebben op goederen in de boedel. Blokkerende werking van faillissement gaat in op grond van art. 23 FW. Dit werkt terug op begin van de dag waarop schuldenaar in staat van faillissement wordt verklaard. Art. 35 lid 1 FW ziet toe op de situatie waarbij er op de dag van de faillietverklaring nog niet alle leveringshandelingen zijn verricht om tot een correcte levering te komen. De wet zegt dat de levering dan niet meer rechtsgeldig kan plaatsvinden.

    Rapporteer - Plaats commentaar