Executoriale verkoop

  • Art. 514 RV: Indien nog niet gebeurd aanwijzing notaris
  • Art. 515 RV: notaris stelt dag, uur, plaats verkoop + schriftelijke mededeling, binnen 14 dagen na aanwijzing
  • Art. 516 RV: bekendmaking openbare verkoop via internet na 13 dagen.
  • Art. 517 RV: Bekendmaking veilingvoorwaarden via internet.
  • Art. 524 RV: Koper betaalt koopprijs aan notaris
  • Art. 525 RV: Notaris maakt pv van toewijzing op
  • Art. 525 RV: Inschrijving pv van toewijzing + afgifte verklaring
  • Art. 551 RV: Betaling schuldeisers eerst hypotheekhouders dan de belastingdienst
  • Art. 525 lid 3 jo. art. 556/557 RV: evt. gedwongen ontruiming

  Rapporteer - Plaats commentaar