Er zijn verschillende routes die een hulpverlener aflegt. Hoe ziet deze route eruit en wat zijn de verschillen tussen de route van een een zorg coördinator  (client centraal 1) en de route bij een casemanager (emancipatiegericht hulpverlening-client centraal 2)?

 • Route van de casemanager
  1. Behoeften cliënt in kaart brengen
  2. Onderzoeken/ ontwikkelen/ inzetten van netwerk.
  3. Professionele hulp inschakelen indien nodig.
   
  Linking: op het moment dat het sociale netwerk van de cliënt en/of professionele hulpverleners worden ingeschakeld bij het leveren van de benodigde hulp- en dienstverlening.
   
  Route cliënt centraal 1: (van buiten naar binnen)
  1. Aanbod wordt in verband gebracht met behoefte cliënt.
  2. Onderzoeken/ ontwikkelen/ inzetten van netwerk.
  3. Cliënt krijgt zorgplan en wordt gestimuleerd hier aan mee te werken.
   
  Route cliënt centraal 2: (van binnen naar buiten)
  1. Cliënt & casemanager formuleren behoeften en op grond daarvan zijn hulpvragen.
  2. Onderzoeken/ ontwikkelen/ inzetten van netwerk.
  3. Stap 1+2= (eventueel) benodigde professionele hulp inschakelen.

  Rapporteer - Plaats commentaar
 • Route van de casemanager
  1. Behoeften van cliënt in kaart brengen A
  2. client onderzoekt zoveel mogelijk zelf met de CM zijn sociale netwerk op relevante hulpbronnen .B
  3. pas in de derde plaats wordt er gekeken of Professionele hulp inschakelen nodig is. C

  Rapporteer - Plaats commentaar